sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Sexuálna výchova » Sexuálna výchova tínedžerov
Sexuálna výchova tínedžerov

Sexuálna výchova tínedžerov

Puberta je obdobím najrýchlejších a najdramatickejších zmien v našom živote. Rýchle funkčne dozrievajú pohlavné orgány, a to má veľký vplyv na celý organizmus a psychiku.

V dnešnom pretechnizovanom svete hovoríme o tzv. akcelerácii. V živote detí nastáva puberta skôr a pozorovaním môžeme dôjsť k záveru, že dnešní mladí ľudia sú múdrejší, rozhľadenejší ako kedysi. Avšak v modernej spoločnosti sa mladí ľudia musia dlhšie učiť, aby mohli samostatne pracovať, získať zamestnanie, vyčleniť sa z rodiny , čiže sociálne dospieť. Jedno je jasné, a to, že sexuálne túžby a pohnútky u mladých nastávajú skôr a na tomto poli si s rodičmi nerozumejú.

Musia sa naučiť samostatnosti

Mladí ľudia majú pocity viny, nezodpovednosti, poznatky o sexuálnom živote sú nedostatočné, s rodičmi sa rozprávať nedá a nasledujú psychické škody. Do puberty si osobnosť osvojuje základné pravidlá sociálneho správania a v puberte prišiel čas osvojiť si formy správania pre dospelosť a samostatnosť. Keď sa naučí celkovej samostatnosti, otvára sa mu možnosť vstúpiť neskôr aj v sexuálnej oblasti do primeraného, rovnocenného vzťahu s partnerom rovnakého pohlavia.
Priebeh dospievania možno označiť za priaznivý, ak sa pubescent vie dobre včleniť do rovesníckej skupiny. Ak ho práca, štúdium zaujímajú, ak sa úspešne zúčastňuje na tvorivých spoločných akciách, ak vie s vrstovníkmi druhého pohlavia vytvárať dobré vzťahy so sexuálnym podtextom, ale nie bezpodmienečne aj s pohlavným životom. Ak sa osamostatňuje , oslobodzuje z detského vzťahu k rodičom, udržiava však s nimi aj naďalej dobré kontakty a rodičovský dom ostáva preňho citovou oporou.
Ukazovateľ zdravého pubertálneho vývoja je správne sebahodnotenie: obraz, ktorý si dospievajúci o sebe vytvorí, sa relatívne nelíši od toho, ako ho vidí prostredie. Taký vývoj znižuje postupne sebaukájanie, vzťah s druhým pohlavím sa prehlbuje a stáva sa rovnocenným.

Autor: MUDr. Beáta Nemčoková - pediatrička


Diskusia

Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2022. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.