sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Sexuálna výchova » Sexuálna výchova detí
Sexuálna výchova detí

Sexuálna výchova detí

Je dôležité vedieť, že sexualita sa utvára v štvorstupňovom procese. Najprv vznikne chromozomálne pohlavie, potom gonadové a v závislosti od neho hormonálne pohlavie. Až naostatok vytvoria individuálne psychické vplyvy psychosexuálne pohlavie jednotlivca.

Rodičia môžu už od narodenia dieťaťa urobiť obrovský kus práce v rámci sexuálnej výchovy za predpokladu, že oni majú o tom nejaké informácie. Je skutočne hrozné v ambulancii sledovať, ako si väčšina rodičov túto dôležitú úlohu vôbec neuvedomuje. Kľúčová osoba v živote každého z nás je matka. Ak novorodenec nedostane v prvých mesiacoch života potrebnú materinskú lásku, jeho citový život sa nerozvinie a citová chudoba môže viesť k prípadným poruchám aj v pohlavnom živote.

Matka berie dieťa na ruky, hladká ho, privinie ho k sebe. Najdôležitejším prejavom lásky je materinská empatia (schopnosť vžiť sa do citov iného človeka). Dieťa, ktoré vyrastá v dobrých podmienkach, má s matkou úzke zdravé vzťahy, má záujem o vonkajšie prostredie. Zaujíma ho svet ľudí, ľahko sa zapája do hier, mení správanie podľa vonkajších okolností, všeobecne sa ľahko učí. Najprv používa tretiu osobu, keď hovorí o sebe, neskôr začne používať slovo ja.

Pohlavie je dôležité

V rámci vyvíjania osobnosti je dôležité presvedčenie, že je chlapček alebo dievčatko. Ešte dieťa plynulo nehovorí a už ho rodičia nevedomky vychovávajú, primerane k jeho pohlaviu. Dievčatám kupujú bábiky, kuchynský riad, hračky vedúce k domácim prácam. Chlapcom zase autá, meče, vojakov, hlučné, pohybujúce sa technické mechanizmy. Taktiež v správaní sa u dievčat viac toleruje plačlivosť, nežnosť, citlivosť na bolesť, u chlapcov sa zase viac tolerujú prejavy agresivity a vychovávajú ho k samostatnosti, mužnosti a hrdosti. Ak rodičia vštiepia už v detstve iný spôsob správania, ako pohlaviu prináleží, vzniknú neskôr psychické traumy a môžu sa vytvoriť komplexy.
Chlapčenské alebo dievčenské správanie u dieťaťa vytvárajú rodičia nielen návykom, ale aj príkladom rodiča rovnakého pohlavia. Treba si dať teda pozor, ako sa doma chováme. Aj keď sa nám zdá, že nás deti nevnímajú, nie je tomu tak. Od rodičov sa vyžaduje prirodzený, rozumne uvoľnený, úprimný vzťah k dieťaťu. A to detskú sexualitu úspešne pripraví na veľkú skúšku, ktorou je puberta.

Autor: MUDr. Beáta Nemčoková - pediatrička


Diskusia

Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2022. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.