sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Sexuálna výchova » Mama a otec sú modelom pre deti
Mama a otec sú modelom pre deti

Mama a otec sú modelom pre deti

Dieťa vníma zo svojho okolia omnoho viac ako sa dospelým zdá, veľmi ich v tejto oblasti podceňujeme. To platí aj pre vnímanie vzťahu rodičov a ich správania sa jedného voči druhému.

Mama i otec predstavujú pre dieťa model ženskej a mužskej role, podľa ktorého bude fungovať celý život a prenesie ho v podobnej forme do svojho partnerského vzťahu a na ďalšiu generáciu. Dieťa veľmi spontánne napodobňuje všetko, s čím sa stretáva. To, čo zažije, ho ovplyvní viac ako vysvetľovanie alebo poučovanie. Jedna vec je genetika, ktorá jednoducho nepustí, ale výchova je nemenej dôležitá. Citovosť, s ktorou dieťa prichádza do kontaktu od najútlejšieho veku, sa premieta do celého jeho ďalšieho života. Najdôležitejšiu úlohu tu hrajú samozrejme tí, ku ktorým má citový vzťah.

Deti majú dôverovať vlastným pocitom

Len také „bežné“ rodičovské vydieranie dieťaťa, že stará mama bude smutná, ak jej nedá pusinku, je už narušenie jeho súkromia. Tu je základ rozhodovania o sebe samom, svojom tele a zároveň prevencia pred sexuálnym zneužívaním. Je fajn, ak podporíme deti aby dôverovali vlastným pocitom. Napriek tomu, že si to ľudia myslia, výskumy nepotvrdili, že by sa znížil priemerný vek prvého pohlavného styku.
Ak cítite potrebu vysvetliť dieťaťu o sexualite, niekedy sa dá predísť rozpakom „podsunutím“ dobrej literatúry o sexuálnej výchove. Určite je to lepšie, ako sa tváriť, že sex a veci s ním súvisiace nejestvujú. Pravdivé informácie o sexe by mali byť samozrejmosťou ako pravdivé informácie všeobecne medzi rodičmi a deťmi.
Staršie dieťa má väčšiu šancu vyhľadať si informácie z rôznych zdrojov, len tých zdrojov je dnes veľa a rôznych. Je to primárne o vzťahu rodič – dieťa, preto si nedovolím tvrdiť, že existuje len jedna správna cesta, ako presne komunikovať o sexe s vlastným dieťaťom. Odporučila by som pri vysvetľovaní nezdôrazňovať len „technickú stránku“ veci, ale aj citovú, emočnú.

Autor: Martina Grešová - psychologička


Diskusia

Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2022. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.