sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Partnerské vzťahy » Z akých dôvodov najčastejšie dochádza k rozvodu? Odpovie vám JUDr. Marcel Boris
Z akých dôvodov najčastejšie dochádza k rozvodu? Odpovie vám JUDr. Marcel Boris

Z akých dôvodov najčastejšie dochádza k rozvodu? Odpovie vám JUDr. Marcel Boris

„Najčastejším problémom resp. dôvodom rozpadu manželstva je v posledných rokoch predovšetkým manželská nevera. V mojej praxi advokáta, vychádza percentuálna nevera viac u mužov ako u žien, avšak číselné vyjadrenie by sa dalo vyjadriť percentuálnym pomerom 65/35 v prospech mužskej časti populácie,“ vysvetlil právnik Marcel Boris (www.akboris.sk).

Nevera je najfluktuovanejším dôvodom pre podanie návrhu na rozvod, avšak často sa stáva, že nevera nemusí mať súvis iba so sexom. Hlavnou príčinou nevery sú „tvrdé a najmä surové“ emócie vo vzťahu – to znamená, že medzi partnermi nie je vytvorená intimita. Intimita v tomto prípade znamená, že partner pozná svojho partnera na najhlbšej úrovni a presne vie, kde sú jeho slabé miesta, čoho sa bojí a čo ho dokáže veľmi zraniť. Jednou z hlavných príčin nevery je práve nedostatok takejto intimity.

Partnerská nevera začína absolútnymi banalitami, ktoré postupne prerastajú vo vzájomný boj, ktorý sa často končí neverou. Ak sa medzi partnermi nenájde priestor na rozhovor a stane sa to viackrát, prestanú sa obe strany pokúšať o rozhovor. Ľudia sa začnú angažovať v práci, medzi kamarátmi, niekde tam, kde ich akceptujú, vypočujú a zvážia ich názor. Takisto na to môže poslúžiť chat, s niekým si „pokecať“ dnes, zajtra, pozajtra, potom sa stretnú a.... Našla sa stratená blízkosť, ktorú partner odmietol dať. V súčasnosti je veľké množstvo párov, ktoré prechádzajú obdobím, keď jeden z partnerov podviedol. Všetci pracujeme, staráme sa o deti, účty, povinnosti. K životu sú tieto veci síce potrebné, na kvalitný vzťah ale nestačia. Kvalitný vzťah potrebuje intimitu – priestor na vyjadrenie vlastných túžob, obáv a samozrejme želaní, ľudského tepla, dotykov.

Kvalitný vzťah je aj o spoločnej zábave a smiechu. Vzťahy fungujúce iba na princípe povinností a výchove detí sa časom väčšinou rozpadnú. Buď jeden partner alebo často aj obaja z partnerov začnú hľadať intimitu – či už emocionálnu blízkosť, nehu, fyzickú náklonnosť, a samozrejme, nevynímajúc ľudské pochopenie s niekým iným.
Keď klientovi, ktorý má záujem sa rozviesť položím otázku: „Čo robíte preto, aby sa Váš partner s Vami cítil dobre, aby s Vami chcel zostať?“, „Čo ste pre to robili v minulosti?“, veľmi často nastane dlhé ticho. Častou odpoveďou býva: „Veď sa staráme o deti, účty a pod. Keď sa opýtam, „čo presne ste mysleli tou otázkou?“ Odpoveď znie: „Nerozumiem Vám pán právnik.“

Nevera sa často zdôvodňuje biológiou, porovnávaním ľudí so zvieratami, prirodzenou polygamiou atď. Nie sme predsa zvieratá v ohrade, a pokiaľ by bola nevera prirodzená, netrápila by nás, bolo by nám to jedno, brali by sme to ako prirodzenú súčasť každého vzťahu. Veď predsa aj zvieratá tak fungujú, muži sú prirodzene polygamní a pod.

Prečo potom nevera spôsobuje najťažšiu ranu v partnerskom vzťahu? Pretože nie sme zvieratá, muži nemajú neveru v génoch, štatisticky podvádzajú ženy aj muži, ako som vyššie uviedol, takmer rovnako. Rozdiel v štatistikách však spôsobuje aj fakt, že muž sa s neverou rád pochváli svojmu kamarátovi, na rozdiel od ženy, ktorá sa drží troch zásadných pravidiel: 1. Neotehotnieť 2. Aby si nikto nič nevšimol – nehovoriť o nej 3. Aby nevera nezasahovala do rodinného rozpočtu. Nevera je však najjednoduchšie riešenie problému v primárnom vzťahu, cena, ktorú nikto v danom okamihu nevníma, je však vysoká, nakoľko po nevere nebude vzťah už nikdy taký istý, ako bol predtým. Môže sa rozpadnúť alebo znova spojiť, dôvera bola narušená a je skutočne len malé percento vzťahov, ktoré dokážu prekročiť tú pomyselnú „hrubú čiaru“ a opraviť pokazené.

Samotné súdne konanie o rozvod manželstva tiež nie je najlacnejšou zábavkou, popri súdnom poplatku za návrh na rozvod, treba uhradiť, ak sa nechá klient zastúpiť advokátom, aj jeho služby, ďalej znalecký posudok pre prípad, že bude treba posudzovať psychický stav dieťaťa, keďže práve dieťa býva medzi manželmi na súde zámienkou na vytváranie zbytočného emočného tlaku väčšinou zo strany partnera, ktorý bol podvedený a zranený. Po rozvode manželstva sa partneri musia zmieriť s tým, že ich zaužívaný spôsob života sa zásadne zmení, a to nielen po citovej stránke, ale aj najmä po majetkovej, keďže ďalším následkom rozvodu je vysporiadanie ich majetku v zákonnej trojročnej lehote.

Počet rozvodov za rok 2011 podľa krajov v SR

Autor: JUDr. Marcel Boris – právnik, www.akboris.sk


Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2021. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.