sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Partnerské vzťahy » Rodičovstvo
Rodičovstvo

Rodičovstvo

Rodičovstvo - nová životná rola

Príchodom dieťaťa na svet prichádza obrovská radosť, no zároveň je to výzva na celý život. Nová, neznáma životná situácia absolútne mení život rodičov, stavia ich v takmer každom smere do novej životnej role. Byť rodičom znamená stať sa prvým a najvplyvnejším učiteľom a sprievodcom dieťaťa jeho životom. Ale ani to najlepšie akademické vzdelanie z nás neurobí dobrých rodičov či učiteľov. Je to najmä o práci na sebe, o otvorenosti a zdieľaní potrieb a pocitov dieťaťa.

Rodič by mal postupne dokázať:

porozumieť správaniu detí a aktívne ho ovplyvňovať
prispôsobovať a meniť svoje zaužívané reakcie na správanie detí
podporovať pozitívne správanie dieťaťa, ale aj predchádzať problémom
viesť deti k zodpovednosti, samostatnosti a spolupráci
rozvíjať detskú sebadôveru a pocit vlastnej hodnoty
pretvárať domov na zázemie podpory, porozumenia a lásky.

Tieto a ďalšie princípy a zručnosti pomôžu rodičom cítiť sa istejšie vo svojej rodičovskej úlohe
Rodičovstvo je predovšetkým prejav generativity, (presun ťažiska záujmu jedinca mimo svoju osobu, je zameraná na rozvoj ďalšej generácie a na predanie skúseností), ale aj naplnenia intimity a emocionálnej zrelosti. Rodičovská rola je dôležitá súčasť identity dospelého človeka, je sociálne vysoko cenená, nezvratná a vyžaduje si zmenu životného štýlu (nový druh povinností obmedzení). Dieť rodiča púta špecifickou, nezrušiteľnou väzbou k druhému rodičovi.

Ochotu prijať rolu rodiča ovplyvňuje veľa rôznych vonkajších a vnútorných faktorov:

Vonkajšia stimulácia:

štandardné je, že všetci okolo nás očakávajú, že mladí ľudia uzavrú manželstvo a budú mať deti. Funguje to ako určitá sociálna norma
rastie tolerancia spoločnosti k tendencii odkladať manželstvo a rodičovstvo
potreba založiť si rodinu je ovplyvnená vlastnou skúsenosťou z detstva

Vnútorná stimulácia:

potreba zrodiť potomstvo - vrodená potreba, pud
rodičovstvo môže uspokojiť všetky psychické potreby (alebo ich uspokojeniu brániť):
- potreba novej skúsenosti - dieťa prináša oživenie, poskytuje nové zážitky a skúsenosti
- potreba citovej väzby – dieťa je vďačný objekt citového vzťahu
- potreba sebarealizácie -schopnosť mať potomstvo potvrdzuje normalitu dospelého človeka na biologickej a psychosociálnej úrovni - vzniká zmysel existenice
potreba otvorenej budúcnosti, kde ide o pokračovanie života svojich rodičov

Zhrnutím uvedených potrieb vzniká dojem, že každý na tomto svete chce byť rodičom. Mýtus, že všetci normálni ľudia majú chcieť mať deti a tešiť sa na ne, môže pôsobiť utopicky a môže vyvolávať stres u jedincov, ktorí to tak necítia. Nie je vôbec vhodné, aby sme sa k takýmto postojom stavali kriticky, resp. odmietavo. Vždy existuje dôvod, ktorý tento postoj spôsobuje. Nikto však nie je povinný tento dôvod prezentovať, ba dokonca ho ani sám nemusí vedieť pomenovať. Otvorená spoločnosť by mala vedieť prijať aj takúto možnosť, tak ako dokážeme prijať napríklad dnešný trend - mať menej detí a neskôr, ktorý je považovaný za racionálny prístup k rodičovstvu.

Autor: PhDr. Mária Kadlečíková - psychologička


Diskusia

Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2021. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.