sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Partnerské vzťahy » Manželstvo
Manželstvo

Manželstvo

Manželstvo je trvalý zväzok muža a ženy. Nachádzame ho v každej dobe a vo všetkých kultúrach, a to z dôvodu, že neporovnateľne lepšie ako akákoľvek iná inštitúcia uspokojuje základné potreby človeka.

Manželstvo vytvára optimálne podmienky pre:

- uspokojenie emocionálnych a sexuálnych potrieb
- plodenie a výchovu detí
- zaistenie fyzických aj psychologických podmienok pre život (bývanie, osobné potreby, pocit domova)
- vytvorenie priestoru pre priateľstvo, city a družnosť
- osobný rast a šťastie manželov

Vydarené manželstvo je predpokladom harmonickej rodiny a zdravého rozvoja ich spoločných detí. Konkrétne formy manželstva sa v priebehu dejín menili, ale samotná inštitúcia manželstva pretrváva všetky historické zmeny a nemožno ju ničím nahradiť.

Pravidlá šťastného manželstva ovláda málokto

Skúsenosti psychológov dávajú za pravdu názoru, že všetci ľudia, ktorí vstupujú do tohto zväzku, majú predstavu šťastného manželstva. Šťastné manželstvo, večná láska, vysnívaný vzťah na celý život. Kto by po tom netúžil? Vieme, že mnohí sa pousmejú a povedia si, že je to možné iba v románoch. Ako to však robia tie páry, ktorým šťastie vydržalo aj päťdesiat rokov? Hoci univerzálny recept na spokojné manželstvo neexistuje, predsa fungujú pravidlá, ktorých dodržiavanie môže partnerov k šťastiu aspoň priblížiť. V skutočnosti ich ovláda málokto. Žiť manželský život podľa princípov prinášajúcich šťastie je určite umenie. Umenie, ktoré treba rozvíjať celý život. Vzniká tu otázka: „O aké umenie sa jedná?“

Umenie správneho výberu partnera/partnerky
Umenie mať rád sám seba
Umenie správne komunikovať
Umenie vedieť vysloviť svoje potreby, túžby a želania – umenie otvoriť sa
Umenie podporiť sa a prejavovať si komplimenty
Umenie odpúšťať a zvládať krízy
Umenie rozvíjania intímnej blízkosti

Tomuto umeniu sa učíme za pochodu. Neštuduje sa na žiadnej vysokej škole, tým najlepším trenažérom je sám život. Treba mať otvorené oči, počú