sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Partnerské vzťahy » Striedavá starostlivosť o deti – ako by mala vyzerať a v čom sú jej výhody!
Striedavá starostlivosť o deti – ako by mala vyzerať a v čom sú jej výhody!

Striedavá starostlivosť o deti – ako by mala vyzerať a v čom sú jej výhody!

Na úvod treba uviesť, že striedavá starostlivosť nie je v našom prostredí už žiadnou novinkou, funguje tak v manželstve, ako v partnerskom zväzku a deti by o oboch rodičov nemali prísť ani po rozchode. Rozvádzajú sa totižto rodičia, nie deti! Striedavá starostlivosť deťom zachováva oboch rodičov a obom rodičom umožňuje svoje deti skutočne vychovávať, nielen sa s nimi navštevovať, či stretávať sa s nimi, čo je podstatný rozdiel.

V zahraničí berie súd do úvahy rovnoprávnosť rodičov. Aj keď otec nejaví o striedavú osobnú starostlivosť záujem, ona je povinnosťou a zodpovednosťou rovnako otca i matky, a tak sa musia obaja starať o dieťa na „striedačku“. Netreba sa jej báť. Striedavka pochopiteľne nie je pre každého - nie je pre ľudí závislých od alkoholu, násilníkov či pre narkomanov/ky. V skutočnosti má na Slovensku o striedavku záujem asi 50 percent rodičov. Je výhodou nášho zákona, že aj napriek nesúhlasu jedného z rodičov stačí, že druhý o striedavku požiada.

Zákon o striedavej starostlivosti je zámerne skopírovaný z ČR s tým, že je tam veta, ktorá blokuje bezdôvodný nesúhlas rodiča so striedavou starostlivosťou (v absolútnej väčšine matka). Takže ak matka nesúhlasí, nie je dôvod na to, aby súd striedavku otcovi detí neumožnil. Primárnou funkciou striedavky totižto je, že starostlivosť vyrovnáva spoločensky nežiaducu absenciu otcov v porozvodovej výchove a podporuje tak rovnosť mužov a žien.

Ako by teda mala vyzerať striedavá starostlivosť?

Na otázku, ako sa budú rodičia striedať, či po týždňoch alebo mesiacoch je najlepšou odpoveďou: každý si nájde svoj model - podstatné je, aby to bol režim, ktorý čo najviac vyhovuje dieťaťu a bol 50:50. Rodičia majú práva a povinnosti, súd by mal iba schváliť, alebo neschváliť striedavku s tým, že rodičia v rámci svojich povinností, majú povinnosť dohodnúť si optimálne striedanie.

Ako je to s výživným pri striedavej výchove?

Podľa § 62 Zákona o rodine, odseku 6 „Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje."

Výhody striedavej starostlivosti?

Striedavá starostlivosť prináša obom rodičom čas na oddych, sebarealizáciu a rozvoj vlastnej osobnosti, vedie rodičov k väčšej zodpovednosti za vývoj detí, vyrovnáva mocenské postavenie rodičov v porozvodovej výchove a tým predchádza zneužívaniu moci jedným z nich a konfliktom.

Striedavá starostlivosť zachováva aj ďalšie dôležité vzťahy detí s babkami, sesternicami, tetami, strýkami a so širším príbuzenstvom oboch rodičov, ale najmä nerobí z detí polosiroty a umožňuje, aby deti zažívali rôznosť prostredí a vzťahov, čerpali z nich výhody a sociálne sa pritom rozvíjali v prirodzených podmienkach. Striedavá starostlivosť umožňuje rodičom, aby predstavili deťom model slušnej, civilizovanej dohody, ktorú nenachádzame u starostlivosti výhradnej. Striedavá starostlivosť vyžaduje od rodičov nadradiť záujem dieťaťa nad uspokojením z možnosti ponížiť, potrestať druhého rodiča, pomstiť sa mu. Inými slovami, potlačiť tie horšie stránky ľudskej povahy a dať zelenú tým lepším. Deti, ktoré udržujú láskyplné a zmysluplné vzťahy s oboma rodičmi aj po ich rozvode, majú výrazný náskok v procese adaptácie na rozvod.

Autor: JUDr. Marcel Boris – právnik, www.akboris.sk


Diskusia

Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2024. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.