sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Partnerské vzťahy » Keď žena zarába viac ako muž – ako sa s tým v partnerstve vysporiadať?
Keď žena zarába viac ako muž – ako sa s tým v partnerstve vysporiadať?

Keď žena zarába viac ako muž – ako sa s tým v partnerstve vysporiadať?

Je množstvo dôvodov, ktoré nás vedú k názorom, že tým silnejším v páre je práve muž. Presviedčajú nás o tom aj výsledky rôznych štúdií, ktoré zvýrazňujú, prečo tomu tak je a čo z toho vyplýva. Doba sa však stále posúva a dnes sa často stretávame s tým, že v partnerstvách sa žena ocitla v istej oblasti, v polohe toho silnejšieho. Ide predovšetkým o oblasť vzdelania, zamestnania - postavenia v ňom a finančného zázemia.

V prípade, že sa stretnú dvaja ľudia s takouto disproporciou, môže dochádzať k situáciám, ktoré vedú k vytváraniu bojového poľa medzi partnermi, prípadne k prejavom úzkostlivosti muža, ktorý sa svojim postavením v páre cíti nepohodlne, trpí jeho sebavedomie a v krajných prípadoch to zasahuje aj jeho sebaúctu. Mužom bola prírodou, vývojom, históriou daná predispozícia, ktorá ho tým silnejším urobila. No nie len biologicky a historicky je muž vnímaný ako zdatnejší, ale aj emocionálne sa výraznejšie od ženy odlišuje. Preto aj uvedené štúdie predurčujú muža k tomu, aby bol ako silnejší element v páre a aby aj svojim profesionálnym postavením a finančným zázemím túto rolu potvrdzoval.

Pocit menejcennosti a sebavedomie

Dnes však máme viac príkladov zo života, kde sa partneri tento princíp snažia meniť, modifikovať, či vôbec nerešpektovať. Je treba podotknúť, že vo fáze zamilovanosti, prípadné budúce problémy tohto charakteru vôbec nevnímame, ba dokonca ich odmietame. Je veľmi dôležité, aké typy osobností sa v páre stretnú, a to je najdôležitejšia podmienka pre spolužitie aj v prípade, že ide o partnerov s obráteným postavením. Zdôrazňujem aj otvorenosť partnerov v komunikácii, schopnosť rozprávať sa o veciach, ktoré nie sú vždy príjemné. Porozumieť partnerovi a vedieť vycítiť, kedy je jeho správanie poznačené, napríklad pocitom menejcennosti, či zasiahnutým sebavedomím, je tá najefektívnejšia forma, ako mu pomôcť jeho nepríjemné pocity eliminovať.
Naše prejavy však nesmú byť hocijaké, nakoľko môžu vyvolať opačný efekt. Ľútosť, či rady v podobe poučovania, nie sú na mieste. Naopak, úprimná podpora partnera vo veciach, v ktorých vyniká, resp. je dobrý, uznanie jeho kvalít, či prejavy rešpektu jeho kvalít na spoločenskej úrovni, môžu byť vhodnými krokmi, k riešeniu problému prípadnej nadradenosti partnerky, vzhľadom na jej profesionálne a finančné postavenie v páre.

Spolužitie partnerov tohto typu býva často náročné, preto by bolo vhodné zaoberať sa týmto druhom problému včas, aby bol pár s touto situáciou vysporiadaný skôr, ako im začne spôsobovať nepríjemnosti vo vzťahu.

Autor: PhDr. Mária Kadlečíková - psychologička, Sexualne.sk


Diskusia

Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2024. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.