sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Partnerské vzťahy » Je striedavá starostlivosť pre dieťa vhodná?
Je striedavá starostlivosť pre dieťa vhodná?

Je striedavá starostlivosť pre dieťa vhodná?

Novela zákona o rodine č. 217/2010 Z.z. zaviedla s účinnosťou od 1. 7. 2010 do slovenského rodinného práva novinku v podobe tzv. striedavej osobnej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa. Má zabezpečovať dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi, redukovať porozvodovú traumatizáciu detí, prispievať k citovej vyrovnanosti a zdravému psychickému vývoju detí. Každý jeden zákon, týkajúci sa dieťaťa, musí vychádzať z jeho záujmu a potrieb. Každý iný záujem je druhoradý.

Otázka striedavej starostlivosti je veľmi citlivým a striktne individuálnym problémom. Vznik novely zákona je síce na mieste, avšak každé rozchádzajúce sa partnerstvo, v ktorom ostáva nezaopatrené dieťa, je nutné prísne individuálne posúdiť. Vhodnosť využitia možnosti striedavej starostlivosti pre to ktoré dieťa, ako aj pre rodiča, závisí od viacerých faktorov. Vek dieťa, jeho povahové vlastnosti, typ osobnosti, vývinové podmienky, citová väzba dieťaťa k rodičom, jeho schopnosť adaptability a ďalšie faktory.
Nezanedbateľná je úroveň výchovných schopností a povahových vlastností rodičov, ich životný štýl, a tiež materiálne pomery. Aj vzdialenosti medzi bydliskami rodičov, stabilita budúceho výchovného prostredia, schopnosť rodičov vzájomne komunikovať o veciach týkajúcich sa dieťaťa je dôležitou podmienkou vhodnosti striedavej starostlivosti.

Výhody a nevýhody striedavej starostlivosti

Najdôležitejším efektom inštitútu striedavej starostlivosti je zrovnoprávnenie oboch rodičov a šanca dieťaťa tráviť detstvo rovnako v spoločnosti matky, ako aj otca. Filozofia je priam ideálna a je potrebné veriť, že sa čo najviac rodičov postupne k tomuto postoju dopracuje. Je však potrebné hovoriť aj o prípadných nevýhodách striedavej starostlivosti.
Striedavá osobná starostlivosť predpokladá, že o maloleté dieťa sa budú rodičia striedavo starať v určitom časovom období, t.z. predpokladá sa, že dieťa bude striedavo bývať v domácnostiach oboch rodičov. Pokiaľ však rodičia žijú oddelene, a ich domácnosti sú navzájom vzdialené, môže tak vzniknúť situácia, že dieťa bude musieť navštevovať striedavo dve školy, čo môže mať nepriaznivý vplyv aj na plnenie školských povinností. Môže tiež dôjsť k narušeniu sociálnych väzieb dieťaťa napríklad obmedzením kontaktu s kamarátmi.

Dva domovy pre dieťa

Nezanedbateľný je aj názor odborníkov, ktorí hovoria o "strate domova" dieťaťa, nakoľko striedavo býva v domácnostiach oboch rodičov. Rodičom, ktorí sú pracovne vyťažení, takáto forma vyhovuje, môžu si plánovať čas, ktorý budú viac venovať práci, a ktorý budú tráviť s dieťaťom. Preto riešenie so striedavou starostlivosťou sa môže zdať úplne ideálne. Situácia sa stáva vážnejšou v prípade, keď sú deti dve, príp. viac a každé má svoje povinnosti, krúžky, záľuby a pod. niekde inde. Najnáročnejším sa stáva čas, keď si partneri zakladajú nové vzťahy, rodiny a pribudnú ďalšie deti.

Ďalšou otázkou, ktorá sa nám ponúka je, ako zvláda dieťa dva domovy. Je schopné vnímať dva domovy? Akú stopu to zanechá na ňom, napr. pri zakladaní vlastného domova. Sme schopní my dospelí prijať dva domovy bez výhrad? Ak by sa v domove dieťaťa striedali rodičia, bolo by to dosť nepochopiteľné, lebo nemôžu predsa meniť bývanie. Rovnako, ak nie ťažšie, to vníma aj dieťa. Ak dieťa strieda domov napríklad po týždni, dokáže si vôbec niekde vybudovať stabilné prostredie, kde sa cíti doma a bezpečne? Nevyhnutne sa k tomu musí prirátať aj to, že partneri, ktorí sa rozišli, sa veľmi pravdepodobne líšili aj v predstavách o výchove a zaobchádzaní s dieťaťom. Tak jeden týždeň dieťa zažíva jeden model výchovy a života a druhý týždeň to môže byť celkom iné. To v období, keď sa učí, čo je správne a ako to v živote chodí, môže byť preň veľmi zmätočné. A to stále hovoríme len o deťoch, ktoré nemajú nijaké problémy, a o rodičoch, ktorí spolu dokážu priateľsky a otvorene komunikovať a sú ochotní pristúpiť na rôzne kompromisy.
Tak ako každá zmena v spôsobe nášho života, aj nový prístup k riešeniu starostlivosti o dieťa z rozpadnutého vzťahu musí prejsť všetkými úskaliami. Až skúsenosti nám potvrdia správnosť každého individuálneho rozhodnutia. Dôraz preto kladiem na spomínanú individualitu každého jedného posudzovaného prípadu striedavej starostlivosti, lebo iba vtedy nebudeme robiť v tak závažných rozhodnutiach chyby. Dieťa je to najkrajšie a najhodnotnejšie, čo nám život prináša, a tak o ňom aj rozhodujme.

Autor: PhDr. Mária Kadlečíková - psychologička


Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2021. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.