sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Partnerské vzťahy » Ako správne vysvetliť deťom, že ich rodičia sa rozvádzajú?
Ako správne vysvetliť deťom, že ich rodičia sa rozvádzajú?

Ako správne vysvetliť deťom, že ich rodičia sa rozvádzajú?

Radí manželská a rodinná poradkyňa Mgr. Soňa Balogová

Za posledné obdobie sa čoraz viac stretávame s manželmi, ktorí si ako východisko z manželskej krízy zvolia r o z v o d. Častokrát sa ešte pred samotným rozhodnutím manželia zamýšľajú nad tým, či nie je lepšie zostať spolu kvôli deťom. Ak sa však rozhodnú pre rozvod, trápia ich otázky, ako to povedať deťom. Majú obavy z toho, ako to detí príjmu, či ich za ich rozhodnutie nezačnú nenávidieť, s kým budú chcieť zostať bývať a podobne.

Rozvod je traumatizujúci pre všetkých zúčastnených tohto procesu, avšak najväčšie následky zanecháva na psychike detí a práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, ako to rodičia oznámia svojim deťom a ako im pomôžu prežiť toto náročné obdobie, bez čo najväčšej ujmy na ich psychike. Rodičia by si mali uvedomiť, že deti strácajú to, čo je pre nich v ich detskom svete dôležité a to je ,,domov“, ktorý pre nich dovtedy predstavoval istotu a bezpečie v prítomnosti obidvoch rodičov. Ak sú už rodičia pevne rozhodnutí pre rozvod, tak je dôležité, aby to oznámili deťom primerane k ich veku.

Tichá domácnosť alebo hádky

Väčšina detí tuší, že sa niečo medzi rodičmi deje, že niečo nie je v poriadku. Deti počujú svojich rodičov, ako sa hádajú alebo práve naopak, zažívajú ,,tichú domácnosť“, ,,ocko“ a ,,mamička“ sa spolu nerozprávajú, obchádzajú sa navzájom a oni nevedia prečo. Častokrát sa môže stať, že deti si túto situáciu môžu vysvetliť, že je to kvôli nim, že rodičov neposlúchajú a začnú sa obviňovať alebo pochybovať o tom, či ich ešte rodičia ľúbia, toto deti dostáva do stavu neistoty a strachu, ako to bude ďalej.
Vo svojej praxi som sa stretla s prípadom, keď otec odišiel v noci z domu po hádke so svojou manželkou, pri ktorej bola prítomná ich sedemročná dcéra a trojročný syn. Keď sa ráno deti zobudili, tak otca už doma nenašli, odišiel bez vysvetlenia. Sedemročné dieťa od tejto negatívnej skúsenosti začalo mať strach, že takýmto istým spôsobom odíde aj matka a zostanú bez rodičov. Takéto riešenia situácie môžu celý stav v rodine len zhoršiť. Vhodným riešením je, aby si rodičia spolu s deťmi sadli a vysvetlili im, že sa rozvádzajú, a čo to pre nich znamená.

Deti majú byť informované

Deti by mali vedieť, že oni nie sú dôvodom ich rozchodu, že ich rodičia nikdy neprestanú ľúbiť a ak už vedia, kedy odchádzajú zo spoločnej domácnosti a kde budú bývať, tak je vhodné, aby deti aj o tomto informovali. Je možné, že deti budú mať množstvo otázok o ďalšom fungovaní ich rodiny, možno sa budú snažiť dať rodičov dokopy alebo zasypú svojich rodičov výčitkami, napriek tomu by to mali rodičia obstáť a byť pozorní voči nim.

Čomu by sa rodičia mali vyvarovať:

- osočovaniu rodiča pred dieťaťom, akokoľvek máme hnev na manžela/ku
- nezaťahovať dieťa do problémov, ktoré sa týkajú len rodičov
- nezneužívať styk dieťaťa s druhým rodičom, každé dieťa má právo na stretávanie sa so svojim rodičom
- rodičia by sa mali vyvarovať tlačiť na deti otázkami ,,s kým chceš zostať bývať?“ (rodičia takýmito otázkami môžu zaťažovať svoje deti, pretože pre deti je ťažké rozhodnúť sa s kým chcú žiť, pretože milujú obidvoch svojich rodičov)

Ako môžu byť rodičia deťom nápomocní:

- pozorne načúvať potrebám detí, rozprávať sa s nimi
- rodičia by mali umožňovať dieťaťu styk s druhým rodičom, ak je možné, tak často, ako si to dieťa žiada
- rodičia by sa mali snažiť vychádzať spolu navzájom, vedieť sa vzájomne dohodnúť a komunikovať spolu o veciach, ktoré sa týkajú dieťaťa, pretože dieťa nie je ,,odkazovač“, na čo väčšina rodičov po rozvode zabúda

Ak si partneri počas rozvodu alebo po rozvode nevedia vyriešiť vzájomné problémy ohľadom ich detí, vždy je možnosť požiadať o pomoc tretiu nestrannú osobu, najlepším riešením je pomoc odborníka (psychológa, mediátora, kolízneho opatrovníka, odborného poradcu). Rodičia by si mali uvedomiť, že tak, ako na vznik svojho života potrebovalo dieťa obidvoch rodičov, tak ho potrebuje aj počas neho.

Autor: Mgr. Soňa Balogová, manželský a rodinný poradca, Sexualne.sk


Diskusia

Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2024. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.