sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Sex a zdravie » Sexuálne obťažovanie partnera. Ako túto situáciu riešiť?
Sexuálne obťažovanie partnera. Ako túto situáciu riešiť?

Sexuálne obťažovanie partnera. Ako túto situáciu riešiť?

Psychológovia, psychiatri ako aj my právnici sa vo svojej dennej praxi často stretávame práve s fenoménom sexuálneho obťažovania, a to nielen na pracovisku, ale aj v domácom prostredí. Naši klienti alebo „obete“ týchto prejavov, sa snažia situáciu veľakrát riešiť, až keď je ich psychické rozpoloženie v kritickej fáze a absentujú obranné mechanizmy na odrážanie týchto prejavov.

Ako advokát poskytujem pomoc v prípadoch, kedy podávam v mene klientov návrhy na súd, a to buď z dôvodu porušenia antidiskriminačného zákona, alebo v prípadoch domáceho sexuálneho obťažovania návrh na rozvod manželstva, a to práve z uvedeného dôvodu. V praxi sa mi často stane, že ma klientky poinformujú o prebiehajúcom domácom sexuálnom obťažovaní zo strany ich partnerov, manželov, avšak následne argumentujú: „veď sex s vlastným manželom je predsa moja povinnosť pán doktor, tak máme šancu, že nás rozvedú práve z dôvodu, že on má na sex so mnou predsa nárok...“

Odpoveď na takýto typ otázky býva z pohľadu advokáta často rôzny. Pretože, ak skutočne ide o vynucovanie resp. nútenie k pohlavnému styku alebo k iným sexuálnym aktivitám zo strany násilníka – manžela alebo druha, alebo o ublíženie na zdraví obete pred alebo počas sexuálneho styku, alebo nútenie ženy k prostitúcii, či znásilnenie (orálne, análne, vaginálne), ide jednoznačne o sexuálne obťažovanie tak, ako to predpokladá zákonodarca. A preto je na mieste, domáhať sa, „zbavenia“ sa takéhoto partnera rozchodom a v prípade, ak ide o manžela, rozhodne návrhom na rozvod manželstva.

Avšak, ako to v živote chodí, nie je všetko vždy tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá, pretože nech akokoľvek súcitite s obeťou takéhoto násilia, po právnej stránke je danú situáciu veľakrát veľmi zložité a komplikované riešiť. Sexuálne obťažovanie, či už slovné alebo fyzické, je naozaj veľmi ťažko dokázateľné pred samotným súdom. Pokiaľ však skutočne ide o viac, teda o sexuálne násilie alebo znásilnenie a zostanú na tele nejaké stopy (či už ide o zranenia obete alebo vzorky DNA samotného útočníka - krv, slina, spermia, vlas s korienkom), obeť by sa nemala sprchovať, ale ihneď vyhľadať lekára (gynekológa) a ohlásiť to na políciu.

Rozhodne to nebude príjemné a chce to pevné nervy a najmä veľkú dávku trpezlivosti a odvahy, pretože vopred nie je nikdy jasné, ako dopadne súd. Stojí to však za to, pretože vinník by mal byť potrestaný. Nie všetky ženy, ktoré sa ocitnú v takejto situácii, však majú dostatočné právne povedomie na to, aby s tým niečo urobili a preto je rozhodne na mieste, aby sa o svojich problémoch zdôverili osobe, ktorá im je blízka, ktorej dôverujú a ktorá sa na celú vec pozerá z nezávislého uhlu pohľadu a môže nezainteresovane v takej situácii poradiť. Tie, ktoré váhajú alebo sa boja, môžu vyhľadať poradňu alebo centrum pre obete domáceho násilia, ktorých už máme na Slovensku niekoľko. Tieto centrá spolupracujú aj s políciou, s nami advokátmi, psychológmi, u ktorých ženy iste nájdu odbornú pomoc a tiež správne rady.

JUDr. Marcel Boris

Autor: JUDr. Marcel Boris – právnik


Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2020. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.