sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Sex a zdravie » Čo vám hrozí pri šírení pohlavnej choroby? Radí JUDr. Marcel Boris!
Čo vám hrozí pri šírení pohlavnej choroby? Radí JUDr. Marcel Boris!

Čo vám hrozí pri šírení pohlavnej choroby? Radí JUDr. Marcel Boris!

V súčasnosti sa pohlavné choroby, či chceme alebo nechceme, stali prakticky súčasťou našich životov. Sú tu medzi nami už tak dlho, ako snáď aj ľudstvo samo, ale stále sú pre ľudí väčšou či menšou hrozbou. Pohlavné choroby by u každého z nás mali vzbudzovať prirodzený rešpekt, alebo minimálne obavu, ale bohužiaľ som sa pri svojej práci u klientov stretol aj s tým, že nie vždy tomu tak býva. Nájdu sa medzi nami aj takí odvážlivci, ktorí sa nechajú unášať silou vášne a akosi pozabudnú, že pohlavné choroby sú stále aktuálnym a živým problémom.

Mladí ľudia sa radi oddávajú neviazanému, sexuálnemu životu bez záväzkov, a pritom je také jednoduché sa možnému riziku nákazy vyhnúť. Stačí pritom použiť prezervatív, či kondóm, aj keď na druhej strane to nie je 100% ochrana, ale radšej aspoň taká ochrana ako žiadna! Dovolím si poznamenať, že taký monogamný sexuálny život, alebo menej promiskuitný, je tiež akousi zárukou, že pohlavná choroba sa nám pravdepodobne vyhne.

Za pohlavné choroby z pohľadu medicíny, ale aj v zmysle Trestného zákona, považujeme všetky infekčné choroby, ktoré sú v prevažnej miere prenášané pohlavným stykom alebo iným sexuálnym kontaktom.

Postihujú ľudí každého veku a každej rasovej, etnickej a socioekonomickej skupiny. Pohlavné choroby sú vyvolávané radou rôznych vírusov, baktérií, parazitov alebo plesňami. Ich symptómy sa hlavne prejavujú na pohlavnej sústave postihnutého. Mnohé pohlavné choroby so sebou prinášajú závažné a bohužiaľ, často krát aj dlhodobé zdravotné problémy. A nielen tie. Po potvrdení nákazy je nutné liečiť všetkých potenciálnych prenášačov ochorenia, čo je pri dnešnom životnom štýle dosť náročné. Zákernosťou týchto ochorení je to, že dlhodobo pretrvávajú bez výraznejších symptómov. Pre pochopenie pohlavných chorôb je dôležitá skutočnosť, že sa vo viac než 80% prípadov jedná o infekciu, vyvolanú viacerými patogénmi naraz.

Byť nositeľom pohlavnej choroby však nekončí jej samotným preliečením, ale treba brať do úvahy aj ďalšiu skutočnosť, resp. riziko, ktorým je jej ďalšie šírenie, ktoré môže mať dohru aj na súde. Na spáchanie trestného činu ohrozovania pohlavnou chorobou Trestný zákon vyžaduje aspoň nedbanlivostné konanie páchateľa, pričom na vyvodenie samotnej zodpovednosti postačuje vydanie iného do bezprostredného nebezpečenstva pohlavnej choroby. Ide tu teda o ohrozovací trestný čin, pri ktorom na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti nie je rozhodujúce, či sa iná osoba aj skutočne nakazila pohlavnou chorobou, ale postačuje aj jej vydanie do bezprostredného (skutočného) nebezpečenstva nakazenia. Samotné nakazenie inej osoby pohlavnou chorobou je už dôvodom na uloženie vyššej trestnej sadzby. O ohrozenie pohlavnou chorobou nepôjde, ak je už "ohrozená osoba" nakazená pohlavnou chorobou toho istého druhu ako páchateľ. Pod pojmom vydať do nebezpečenstva pohlavnej nákazy sa rozumie vydanie iného do bezprostredného (skutočného) nebezpečenstva ohrozenia (nakazenia) pohlavnou chorobou, pričom sa tak môže stať pohlavnou formou (pri pohlavnom styku), alebo aj nepohlavnou formou (napr. podaním infikovanej krvi). Pri tejto skutkovej podstate by trestný súd mohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest odňatia slobody.

Z uvedených dôvodov je preto veľmi dôležitá sexuálna osveta a prevencia, ktorá nebude pozostávať len v tom smere, aby sme dobre poznali svojho partnera a jeho intímnu minulosť, ale treba brať do úvahy aj ďalšie možné následky, ktoré môžu založiť aj trestnoprávnu zodpovednosť, ktorá vzniká podľa Trestného zákona už z nedbanlivosti.

JUDr. Marcel Boris

Autor: JUDr. Marcel Boris – právnik, www.akboris.sk


Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2020. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.