sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Sex a zdravie » Ako sa brániť pri sexuálnom obťažovaní v práci? Radí JUDr. Marcel Boris
Ako sa brániť pri sexuálnom obťažovaní v práci? Radí JUDr. Marcel Boris

Ako sa brániť pri sexuálnom obťažovaní v práci? Radí JUDr. Marcel Boris

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že výskyt sexuálneho obťažovania na pracovisku má nepriaznivý vplyv nielen na pracovné prostredie človeka (to znamená pravidelné vedomé absencie v práci, znížená pracovná výkonnosť, pracovná apatia) a spokojnosť zamestnancov, prípadne klientov, ale aj na spokojný rodinný alebo manželský život.

Zamestnávatelia, ktorí dokážu pripustiť existenciu problému sexuálneho obťažovania na pracovisku, a uvedomujú si aj jeho negatívne dôsledky, postupne začali s prijímaním rôznych organizačných poriadkov, kódexov správania sa, dodržiavania firemnej kultúry a pod.) na elimináciu výskytu sexuálneho obťažovania.
Všetci zamestnanci a zamestnankyne sú oboznámení s možnosťami, ako sa brániť proti sexuálnemu obťažovaniu, ako aj s prijatím takéhoto protokolu a jeho zverejňovaním a otvorenosťou medzi všetkých zamestnancov, čím sa firma verejne zaväzuje k prevencii sexuálneho obťažovania, ako aj k odvodzovaniu jasne definovaných konzekvencií za predpokladu, že by k jeho prípadom predsa len došlo.

Každý človek má právo určiť si sám, aké správanie je pre neho prijateľné a zvládnuteľné bez následkov a aké je správanie z jeho pohľadu neprístojné. Sexuálna pozornosť sa stáva sexuálnym obťažovaním, keď pretrváva a keď bolo jasne dané najavo, že daná osoba ho považuje za neprístojné! Pričom, už i jednu príhodu sexuálneho obťažovania možno rozhodne považovať za sexuálne obťažovanie, za predpokladu, že je dostatočne vážna. Sexuálne obťažovanie sa od priateľského správania, ktoré je vítané a vzájomné, odlišuje svojou nežiadúcou povahou.

Čo v tomto prípade robiť?

Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, zjednať okamžite nápravu, postarať sa o to, aby sa upustilo od takého konania a predovšetkým odstrániť jeho následky.

Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním podmienok rovnakého zaobchádzania, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej antidiskriminačným zákonom.

Experti však varujú, že sexuálne obťažovanie je na vzostupe, o čom svedčia aj mnohé aktuálne aféry, a to aj medzi známymi osobnosťami z rôzneho prostredia našej spoločnosti. Prieskum však tiež ukázal, že až sedem percent pracovníkov je vystavených intenzívnemu sexuálnemu nátlaku počas každého pracovného dňa.

JUDr. Marcel Boris

Autor: JUDr. Marcel Boris – právnik, www.akboris.sk


Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2020. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.