sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Zoznam špecialistov » JUDr. Marcel Boris

JUDr. Marcel Boris - Právnik

JUDr. Marcel Boris

Právnické vzdelanie som absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003. Po úspešnom absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta a advokátskych skúšok som bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory a prax advokáta vykonávam nepretržite. Od založenia svojej praxe som získal bohaté skúsenosti v oblasti advokácie. Poskytujem širokú škálu právnych služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni. Vďaka dokonalej znalosti slovenského právneho prostredia a kvalifikovanosti je moja spoločnosť, Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s.r.o., plne spôsobilá vyhovieť najnáročnejším požiadavkám klientov. Úspech a spokojnosť klientov sú dominantnými princípmi našej práce a všetkých našich profesionálnych aktivít. Právne služby poskytujeme domácim a zahraničným obchodným spoločnostiam, ako aj jednotlivým fyzickým osobám, na celom území Slovenskej republiky.
Tím Advokátskej kancelárie JUDr. Marcel BORIS, s.r.o., je odborne zameraný na oblasť sporovej aj nesporovej agendy, a to predovšetkým na zastupovanie v občiansko-právnych, obchodných, ale aj trestných konaniach pred súdmi, v exekučnom konaní, rozhodcovskom konaní a v konaní pred orgánmi verejnej správy, vyhotovovanie a pripomienkovanie zmlúv, vymáhanie pohľadávok, zmluvný audit, odbornú právno-analytickú činnosť, poskytovanie právnych konzultácií a účasť na obchodných rokovaniach klienta.

Mail: akboris@mail.t-com.sk
Web: www.akboris.sk
Kontakt: 0911 17 48 45

Partnerský horoskop

Kozorožec

Kozorožec

22.12 - 20.1

Počas prvého januárového týždňa sa vám v partnerskom spolužití nebude dariť, ak si nedáte pozor na slová, ktoré budete smerovať vašim polovičkám. Ale už počas druhého tretieho týždňa, ako by vás niekto ...

Copyright © 2023. Tristan Real SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.