sexualne.sk Výpočet mzdy zamestnanaca 2013
Úvodná stránka » Muž » Keď chlap nemá chuť na sex - poznáme dôvody!
Keď chlap nemá chuť na sex - poznáme dôvody!

Keď chlap nemá chuť na sex - poznáme dôvody!

V bežnom živote sa stretávame s prípadmi, kedy jeden z partnerov nemá chuť na sex. Väčšinou sú to ženy, ktoré vnímajú sexualitu úplne inak ako muž. Pre nežnejšie pohlavie je dôležité aj citové zaangažovanie a chuť na sex závisí vo veľkej miere aj od menštruačného cyklu. Čo však v prípade, ak je to chlap, kto nemá vo vzťahu záujem o sex?

Keď muž odmieta vo vzťahu sex, žena v tom automaticky hľadá neveru. Povie si, zdravý chlap a nechce so mnou spať? V tom musí byť iná žena! Tento fakt, samozrejme, nie je vylúčený, no môže ísť aj o úplne mylnú predstavu. Nechuť chlapa môže prameniť aj z niečoho iného. A v tomto prípade obviňovanie zo strany partnerky nie je na mieste.

„Sexuálny život je veľmi úzko previazaný s ostatnými životnými oblasťami a s fungovaním celého tela. Pokles sexuálnej výkonnosti môže súvisieť s poklesom celkovej vitality, čo môže prameniť z rôznych zdrojov. Zníženie vitality môže byť signálom celkovej životnej únavy, dlhodobej vyčerpanosti, môže byť spôsobené tzv. „syndrómom vyhorenosti (burn out sy), keď pri intenzívnej osobnej zaangažovanosti na nejakej činnosti nepociťujete primeranú odozvu, alebo môže ísť aj o depresívnu poruchu, ktorej hlavným prejavom je strata schopnosti tešiť sa, motivovať sa a vôľovo sa uplatňovať, čiže pokles celkovej vitality a aktivity. Tieto pocity sú určite veľmi ťaživé a tu platí, že čím viac sa snažíte to nejako zmeniť, tým viac zažívate neúspech. V tomto prípade by mali páni vyhľadať klinického psychológa a požiadať o psychodiagnostiku osobnosti na zistenie možného psychického pozadia ich ťažkostí,“ povedala pre sexuálne.sk psychologička a sexuologička PhDr. Eva Heftyová, Phd.

Autor: Sexualne.sk, PhDr. Eva Heftyová, PhD. – psychologička, sexuologička


Diskusia